Mental sundhed handler både om vores egen trivsel og vores fællesskaber med andre.

Jeg håber gennem små videoklip at kunne inspirere dig, så du får ideer til at styrke din og andres mentale sundhed og trivsel, og måske også bliver nysgerrig efter at vide mere.

For mig betyder mental sundhed og trivsel, at det som er vigtigst i mit liv, også er det, som får mest plads.

Det handler om, at vi ser os selv som hele mennesker, og at vi er opmærksomme på, hvordan vi har kontakt med os selv og vores familie, vores trivsel på arbejdspladsen og vores tilknytning til fællesskaber i vores hverdag.
I tråd med WHO og Sundhedsstyrelsen betragter jeg mental sundhed som ”en tilstand af trivsel, hvor man kan udvikle og udfolde sine evner, håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet”

Videnskabeligt grundlag for styrket mental sundhed og trivsel

Gennem de sidste 50 år har vi haft fokus på styrke vores fysiske sundhed og trivsel blandt andet via kost, motion, arbejdsstillinger m.v. I de senere år er det især vores mentale helbred, som er blevet en tiltagende større udfordring. WHO beskriver psykiske lidelser som den største sygdomsbyrde på verdensplan, gentagne rapporter beskriver tiltagende mistrivsel hos børn og unge, og mange arbejdspladser er udfordret af mistrivsel eller sygemeldinger med baggrund i mentale problemer.
Det positive er, at man selv kan gøre noget for at passe på og styrke sin egen og andres mentale sundhed.

ABC for mental sundhed

Australsk forskning gennem mere end 15 år viser, at vi bliver mentalt sunde ved at gøre mentalt sunde ting.
”Mental sundhed styrkes og vedligeholdes, ved at vi gør noget aktivt, engagerer os i fællesskaber og føler at livet er meningsfuldt” (1)
Statens Institut for Folkesundhed har arbejdet videre med tilsvarende forskning i Danmark, som viser, at når vi sammen med andre gør noget, som giver mening og sammenhæng i vores liv, så styrker vi vores mentale robusthed og tro på egen formåen. Det giver os et styrket fundament, når vi møder livets udfordringer og hermed lavere risiko for at udvikle angst, stress og depression. Både familie, venner, arbejdspladser og frivilligforeninger kan således bidrage til at styrke vores mentale trivsel.

At genskabe balancen og styrke trivsel

Vores fysiske og mentale velbefindende har sammenhæng med balance i vores liv. I vores fysiske krop arbejder vores autonome nervesystem og hjernen hele tiden i retning af at genskabe balance – når vi er opspændt og i aktivitet i forhold til at vi afspændt og i hvile. Denne konstante vekselvirkning er grundlaget både for kroppens og vores mentale robusthed og trivsel.
Det første skridt, når vi undersøger balance eller ubalance i vores liv, kan være at opdage tegn på ubalance. Kroppen kan for eksempel give signaler på fysisk ubalance gennem smerter, træthed eller trykken for brystet. Mentalt kan tegn på ubalance for eksempel vise sig som tankemylder, koncentrationsproblemer eller svært ved at være i relationer og håndtere følelser som vrede eller tristhed.

Fysisk og mental balance hænger således sammen med balancen mellem vores sympatiske system, som overordnet står for aktivitet, og vores parasympatiske system, som overordnet bidrager til hvile og restitution.

At træne sin opmærksomhed gennem mindfulness styrker vores beroligende system, så vi for eksempel nemmere kan genskabe balance, når vi oplever perioder med øget pres.
På samme måde aktiverer NADA-øreakupunktur vores parasympatiske nervesystem, så vi oplever at kunne genfinde ro, sove bedre og styrke vores fokus.

Noter
(1) Koushede, V : ABC for mental sundhed – et nyt perspektiv, Statens Institut for Folkesundhed, 2015

Lad os sammen styrke mental sundhed og trivsel.

Som leder, psykiatrisk sygeplejerske, konsulent og frivillig har jeg mange års erfaring med viden og redskaber, som styrker mental sundhed og trivsel. Et samarbejde med mig kan tage udgangspunkt i en enkelt person, et team eller den samlede organisation, og tilrettelægges altid i et samarbejde ud fra jeres behov.
Mulighederne for oplæg og forløb er mange og kan for eksempel være:

Sammen styrker vi mental sundhed og trivsel:

Et oplæg, hvor vi gennemgår den basale viden om sammenhængen mellem mental sundhed og trivsel og vores nervesystem og hjerne. Vi kobler det med forskning om læring, koncentration og opmærksomhed, og øver konkrete redskaber som bidrager til at styrke fokus og opmærksomhed.

Oplægget kan kobles med et efterfølgende forløb hos i et team eller i den samlede organisation, med udgangspunkt i, at træne mental sundhed gennem mindfulness kombineret med kobling til trivsel på arbejdspladsen.

Det kan f.eks. være oplæg i en ledergruppe eller i et MED-udvalg, og efterfølgende en proces over nogle uger i et team med højt sygefravær eller udfordringer omkring samarbejde. Det kan også være en enkeltperson eller et team, som har oplever særlige belastninger, og som gerne vil arbejde konkret med redskaber, der skaber restitution og genopbygger robusthed.

Mening, motivation og trivsel:

– Forskning om mental sundhed kobles med viden om faktorer, der understøtter personlige og organisatoriske forandringsprocesser.
– Hvad nærer og tærer, og hvad understøtter at vi er den bedste version af os selv?
– At udfolde sit potentiale hver især og sammen
– Redskaber der fremmer mening, motivation og trivsel hos den enkelte og den samlede organisation

Oplægget kan f.eks. aftales som workshop ½ eller 1 dag

Kontakt mig for at høre mere om mulighederne for min hjælp til mental sundhed på arbejdspladsen