Links til hjemmesider

 

ABC for Mental Sundhed

”Gør noget aktivt, Gør noget sammen, Gør noget meningsfuldt”. Forsker og formidler viden om mental sundhedsfremme på individ- og samfundsniveau, tilknyttet Statens Institut for Folkesundhed
http://www.abcmentalsundhed.dk/

Psykiatrifonden  – sammen bekæmper vi psykisk sygdom

Formidler viden gennem bøger, kurser m.m. Har en gratis og anonym rådgivning
https://www.psykiatrifonden.dk/

Dansk Center for Mindfulness

Forsker i mindfulness, uddanner MBSR-lærere, tilbyder kurser og formidler viden om mindfulness. Er tilknyttet Århus Universitet
https://mindfulness.au.dk/

Sammen om mental sundhed – værktøjer og viden til arbejdspladsen

Formålet er at styrke mental sundhed på arbejdspladsen og mindske mistrivsel. Hjemmesiden formidler viden og redskaber til at styrke mental trivsel på private og offentlige arbejdspladser. Bygger på et partnerskab mellem faglige organisationer, komiteen for sundhedsoplysning m.fl.
https://mentalsundhed.dk/

Mindfulnessforeningen – en brancheforening for mindfulnesslærere

Ønsker at udbrede viden om mindfulness til alle niveauer i det danske samfund
http://mindfulnessforeningen.dk/
Et overblik over mindfulnesslærere som tilbyder MBSR-kurser i Danmark: http://mindfulnessforeningen.dk/foreningen/mbsr-laerere/

NADA-Danmark

Tilbyder kurser i NADA-øreakupunktur og formidler viden omkring NADA
https://nada-danmark.dk/

Headmatters

Det er svært at tale om psykisk sygdom.
Mange mennesker deler deres erfaringer med psykisk sygdom i små videoklip. Bidrager med viden og afstigmatiserer
http://headmatters.dk/?s=sv%C3%A6rt%20at%20tale%20om%20psykiske%20lidelser

Peter Øvig Knudsen´s hjemmeside

Links til hans bog ”Min mor var besat”, hans erfaringer med psykisk lidelse og projektet ”Frirum i psykiatrien”, som går ud på at skabe lyspunkter på psykiatriske afdelinger med musik, bøger, planter, æbleskiver og friskpresset juice.
www.oevig.dk