Visionen

Det er min drøm, at vi som mennesker, arbejdspladser og samfund bliver fortrolige med, hvordan vi kan genskabe balance og mental trivsel, når vi oplever perioder med pres og belastninger.
Det handler om bæredygtighed – hver for sig og sammen. At blive fortrolige med signaler på ubalance og opleve at have redskaber til at genskabe balancen. I FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling hedder det 3. verdensmål ”Sikre sundhed til alle”. Mit bidrag til det 3. verdensmål er at styrke vores mentale sundhed og trivsel – særligt med fokus på bæredygtig ledelse og vores personlige bæredygtighed. I verdensmålene hedder det ”Leave no one behind”, og for mig betyder det, at mental sundhed er for os alle på tværs af alder og social status, og uanset om du er hjemløs eller direktør.

Lad det vigtigste fylde mest

Som bæredygtige mennesker og organisationer må vi øve os i, at det vigtigste må være det, som fylder mest. Hvad er det, der fylder mest på vores møder, i vores samtaler og i vores arbejdsuge? Kan vi skærpe opmærksomheden på, hvad der fylder mest i vores lederskab, i den måde vi som organisation planlægger og bruger vores ressourcer, og i den måde vi har indrettet vores personlige liv?
Det ligger i vores natur, at vi lader det fylde, som giver mest mening. Det kender vi fra en ny arbejdsgang eller en vane vi ønsker at ændre. Vi har langt mindre modstand i vores system mod en forandring, hvis den giver mening ind resten af vores liv.

Mental sundhed er vores styrke i forandringsprocesser

Forandringer er en del af vores liv – på den private side får vi for eksempel vores første barn, mister én af vores forældre eller bliver skilt – i vores arbejdsliv ændres arbejdsopgaver, vi får en ny chef eller vi skifter job. Vores mentale sundhed og robusthed er det, som hjælper os gennem forandringsprocesser – ligesom fysisk sundhed hjælper os gennem en influenza.
Når vi skal styrke vores mentale trivsel og robusthed, er det centralt, at vi har en grundlæggende kapacitet til at være i forandringsprocesser, og at vi kender til det, som giver mening og er det vigtigste, og at vi kender til redskaber, der kan bidrage til at genskabe trivsel.

Vi kan træne mental sundhed som for eksempel vores viljestyrede opmærksomhed og koncentration, ligesom vi kender til, at vi fysisk kan træne udholdenhed og styrke. Jeg bidrager med at gøre denne viden meningsfuld og brugbar i praksis, så vi lægger mærke til signaler fra krop og sind, og får redskaber til at genskabe ro og overblik.

Formidle, forenkle, forene

Jeg sætter mit potentiale i spil i rollen som inspirator, når jeg bidrager til at tage kompleksiteten ud af svært stof og hermed gør det tilgængeligt for flere. Det gør jeg ved at formidle, forenkle og forene.

Formidle:

Gennem oplæg formidler jeg viden om mental sundhed, mindfulness, bæredygtig ledelse, vores nervesystem og hjerne på en enkel og forståelig måde. I min formidling, er det vigtigt, at viden altid kombineres med konkrete redskaber og handling, fordi det sikrer læring:
”Jeg hører det og glemmer det, jeg ser det og husker det, jeg gør det og lærer det”

Det betyder, at når vi arbejder med teori om at genkende signaler på ubalance, så gøres det konkret både for den enkelte og den samlede organisation. Ubalance kan hos den enkelte vise sig som anspændthed eller svært ved koncentration, og i virksomheden kan man se tegn som højt sygefravær eller stor medarbejderudskiftning.

For mange af os starter en motivation gennem formidling af viden, så jeg har valgt på min hjemmeside at formidle viden om mental sundhed og trivsel gennem små inspirationsvideoer, links til relevante hjemmesider og anmeldelser af bøger, der beskæftiger sig med mental sundhed eller bæredygtig ledelse.

Forenkle:

Hvis forskning skal gøre nytte, må det gøres brugbar for praksis – vores liv og arbejdspladser. Min styrke ligger i at forenkle dokumenteret viden, så den bliver relevant og anvendelig i vores daglige liv. Jeg har mange års erfaring med at kommunikere i forskellige sammenhænge – oplægsholder på store konferencer, dialog i ledergrupper, inspirere fagpersoner og som social iværksætter har jeg opbygget en virksomhed i samarbejde med mennesker, der selv har oplevet psykisk lidelse.
Jeg bidrager ved at forenkle nogle af de komplekse udfordringer, der opstår i vores personlige og faglige liv. Sammen undersøger vi, hvad der er den første lille mulige forandring.

Forene:

Komplekse problemstillinger kan ikke løses ved at adskille, men kun ved at forene på tværs. Vores klimakrise må løses på tværs af lande, samfundsmæssige udfordringer må løses på tværs af offentlige og private virksomheder, og forandringsprocesser i virksomheder må løses på tværs af ledelse og medarbejdere. Vi har brug for redskaber og perspektiver, som hjælper os med at forene perspektiver – mellem ledelse og medarbejdere, mellem borgere og fagpersoner og mellem dem der trives og dem der mistrives.

Jeg har gennem mange år i forskellige sammenhænge arbejdet med at forene kulturer, sprog og perspektiver. Når jeg deltager i et forskningsprojekt, er min opgave at forene en forskerkultur med det som er meningsskabende hos deltagerne. Når jeg underviser i emner om mental sundhed, er udgangspunktet at forene viden med det, som opleves relevant hos deltagerne. En kursist har formuleret det som: ”Du taler både til hjerne og hjerte”.

For mig som person handler det om at forene aktivisme med virksomhed, det offentlige system med det private arbejdsmarked, og forskningsbaseret viden med redskaber, der er anvendelige i vores liv.

Stærke kompetencer indenfor bæredygtig ledelse og mental sundhed

Ledelse er grundlaget for trivsel i organisationer. Jeg har 18 års erfaring som leder, en systemisk lederuddannelse, en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab (MHH) og jeg uddanner mig løbende indenfor Bæredygtig Ledelse (Sustainable Eco-Creation), hvor fokus er viden om vores hjerne og nervesystem kombineret med det personlige lederskab og vores globale sammenhæng gennem FN´s 17 Verdensmål.

Min uddannelse som Mindfulness-lærer fra Århus Universitet er baggrunden for, at jeg har taget initiativ til og deltager i et forskningssamarbejde med Dansk Center for Mindfulness i 2020-21. Her undersøger vi systematisk effekten af mindfulness på arbejdspladser i forhold til mental sundhed og trivsel.

Herudover er jeg bestyrelsesmedlem i den danske brancheforening ”Mindfulnessforeningen”, som arbejder for at sikre kvalitet og etik i tilbud om mindfulness, samt bidrage til at mindfulness bliver et tilgængeligt redskab for flest mulig til at styrke mental sundhed og trivsel.

Som leder har jeg mange års erfaringer med at bruge NADA-øreakupunktur som supplement til anden behandling i psykiatrien – en baggrund jeg bruger bevidst som underviser på NADA-kurser. NADA har dokumenteret effekt i forhold til at styrke søvn og indre ro, dæmpe angst og stress samt støtte mennesker i deres vej ud af afhængighed.

Jeg er formand i frivilligforeningen ”NADA-Silkeborg”, som tilbyder prisvenlig NADA til alle.

Mental sundhed handler både om vores egen trivsel og vores fællesskaber med andre.

Jeg håber gennem små videoklip at kunne inspirere dig, så du får ideer til at styrke din og andres mentale sundhed og trivsel, og måske også bliver nysgerrig efter at vide mere.

Besøg min youtube kanal