Mindfulness handler om balance og at styrke vores mentale sundhed og trivsel.

Jeg håber gennem små videoklip at kunne inspirere dig, så du får ideer til at styrke din og andres mentale sundhed og trivsel, og måske også bliver nysgerrig efter at vide mere.

Introduktion

Pusterum

Åndedrætsmeditation

Liggende yogastræk

Stående yogastræk

Bodyscan

Hvad er mindfulness?

Mindfulness handler om balance – at styrke vores mentale sundhed og trivsel – at være i kontakt med den bedste version af os selv.
I mindfulness øver vi os i at se og værdsætte det, som er rart og værdifuldt i vores liv – og samtidig acceptere det, som kan opleves besværligt og svært. Det styrker os i retning af at være HELE mennesker. Nogen vil kalde det ”potentialeudvikling” – andre vil sige ”at vi arbejder i en retning, hvor det som er vigtigst i vores liv, også er det som fylder mest”

Forskning viser, at mindfulness styrker vores beroligende system, så vi nemmere kan genskabe balance, når vi oplever stressede situationer og perioder med øget pres. Gennem opmærksomhedstræning styrker vi kontakten til vores eget beroligende system. Det betyder i praksis, at vi oplever styrket koncentration og hukommelse, og at vi får redskaber, som hjælper til at slippe bekymringer og tankemylder og hermed opleve styrket livskvalitet.

Mindfulness er træning af vores koncentration og opmærksomhed

2 af de mest anerkendte hjerneforskere fra USA, Daniel Goleman og Richard Davidson har samlet den forskning om Mindfulness, som lever op til de højeste metodiske standarder, og det viser, at mindfulness især har effekt på 3 områder: opmærksomhed, selvregulering og selvkontrol (1)

Viljestyret opmærksomhed:

Forskning viser, at 47% af vores vågne tid er vores koncentration ikke på det, vi er i gang med. Mindfulness kan træne vores koncentration, så vi kan flytte vores opmærksomhed til det, vi ønsker, og blive ved at holde opmærksomheden på dette.

Selvregulering:

Følelser og tanker kan tage overhånd, så f.eks. tankerne om en mail fra en kollega bliver ved at fylde i hovedet, og vi overvældes af følelser som vrede, frustration eller bekymring. Forskningen viser, at mindfulness både hjælper os til ikke at blive så overvældet af vores følelser og fastlåste tanker, og at det styrker vores evne til at kunne slippe rumination og overvældende følelser.

Selvkontrol:

Mindfulness styrker os i at se os selv udefra – hvad er mine tanker fokuseret omkring, og hvordan mærkes min krop lige nu. Herved styrker vi evnen til at rumme vores tanker, følelser og kropslige reaktioner, og samtidig være i stand til at rette fokus i den retning, vi ønsker.

Mindfulness på arbejdspladser for ledere og medarbejdere

Stress er en hensigtsmæssig overlevelsesstrategi, som hjælper os i akutte og pressede situationer. Akut stress kan f.eks. mærkes som spændte muskler, hjertebanken og uro i maven, som vi kender det før en eksamen eller stram deadline på arbejdet. Forsætter stress over en lang periode, påvirker det derimod krop og psyke uhensigtsmæssigt i forhold til dårlig søvn, nedsat koncentration og overblik, og det påvirker relationen til os selv og andre.

MBSR (Mindfulness Baseret Stressreduktion) er et forskningsbaseret 8-ugers program, som gennem 40 år har vist effekt i forhold til både at forebygge og håndtere angst, stress og depression. (2)

Mindfulness-programmer målrettet arbejdspladser viser, at vi kan træne vores opmærksomhed på samme vis, som vi kan træne vores muskler. Mindfulness på arbejdspladser viser blandt andet disse effekter:
• Styrker evnen til opmærksomhed – både på sig selv og andre
• Reducerer stress og sygefravær
• Styrker koncentration og engagement
• Reducerer konflikter – både internt i organisationen og i forhold til kunder/borgere/samarbejdspartnere
• Styrker jobtilfredshed og effektivitet (3)

I studier målrettet mindfulness til ledere oplevede lederne
– styrket evne til opgavehåndtering og prioritering
– styrket selvomsorg og selvrefleksion
– styrket relation til andre (4)

Jeg deltager i 2020-21 i et forskningsprojekt sammen med Dansk Center for Mindfulness, hvor effekten af mindfulness afprøves i forhold til oplevelsen af mental sundhed og trivsel på 4 små og mellemstore arbejdspladser i Danmark.

Mindfulness under uddannelse og i udsatte erhverv

Mindfulness viser effekt i forhold til at styrke læring og reducere stress, og det bruges for eksempel i Danmark som et tilbud på Københavns Universitet, i folkeskoler og ungdomsuddannelser og på arbejdspladser i forløb målrettet f.eks. nyansatte læger og sygeplejersker.
Medarbejdere, som arbejder med udsatte borgere og/eller oplever perioder med stort pres og belastning på arbejdspladsen, har øget risiko for at udvikle udbrændthed eller stress. I disse sammenhænge bruges mindfulness til at styrke medarbejdernes mentale sundhed og dermed kvaliteten i relationen til mennesker, der er udsatte eller psykisk syge.

Noter:
(1) Daniel Goleman and Richard Davidson: Does Mindfulness really work? https://youtu.be/RBg2i7ZsXgk
Refererer til bogen: “Altered Traits: Science reveals how meditation changes your mind, brain and body”
(2) Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, https://mindfulness.au.dk/
(3) Michael Chaskalson (2011) “The Mindful Workplace – Developing Resilient Individuals and Resonant Organizations with MBSR”. Wiley-Blackwell, https://mindfulnessworks.com/
(4) Rupprecht S, Falke P mfl. (2019) “Mindful Leader Development: How Leaders Experience the Effects of Mindfulness Training on Leaders Capabilities”. Front.Psychol.10:1081. Original research https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6529524/

Lad os sammen bruge mindfulness til styrket trivsel og effektivitet på arbejdspladsen

Et forløb med mindfulness tilpasses altid den enkelte arbejdsplads. Jeg kan f.eks. bidrage med:
• Forløb for nyansatte medarbejdere
• Forløb for nye ledere
• Et team med stort sygefravær eller høj udskiftning af medarbejdere
• Ledelsesudvikling i gruppe eller individuelt
Mindfulness kan både tilbydes som et forløb i en gruppe, eller som individuel ledersparring. Et forløb strækker sig typisk over 5-10 uger med 1-2½ time om ugen.

Eksempel på individuelt mindfulnessforløb med fokus på det personlige lederskab:

Jeg hjælper ledere med at udfolde det personlige lederpotentiale, det sted hvorfra beslutninger træffes, opgaver prioriteres, og relationen til en selv og andre skabes.

Eksempel på et forløb med mindfulness i en medarbejdergruppe, som arbejder med udsatte borgere:

Få viden og redskaber så organisation og medarbejdere bliver den stærkeste og sundeste udgave af sig selv. Jeg hjælper til at styrke den fysiske og psykiske balance, afdække hvad nærer og tærer, og afklarer sammen med jer, hvordan trivsel bliver et fælles projekt.

Kontakt mig for at høre mere om mulighederne for min hjælp til styrket trivsel og effektivitet på arbejdspladsen